დარაზგონება ბოლო სწლებში ინტელის კ სერიის პროცესორებზე უკეთესად ხდებოდა, მაგრამ როგორც ცნობილია ამდ-ის ახალი რაიზენის პროცესორები ძალზე კონკურენტუნარიანები იქნებიან ამ მხრივ და ფასსა და წარმადობის შეფარდებით ინტელის პროცესორებს აჯობებენ.

პასუხის დატოვება