Jeeva Wireless-მა მისი Passive Wi-Fi სისტემით შეძლო 1,2$ მილიონის დაფინანსების მოპოვება, სხვა დეტალები ჯერ უცნობია, მაგრამ თუ ამ სისტემის დანერგვა მოხდა Wi-Fi მოდულების ენერგომოხმარება შემცირდება და ფასიც შესაბამისად დაიკლებს.

პასუხის დატოვება