კორპორაცია Panasonic-მა განაცხადა მსოფლიოში პირველი ორგანული კმოპ-სენსორის გამოსახულების შექმნის შესახებ, რომელიც იმართება მგრძნობიარე ელექტრო ინფრაწითელი დიაპაზონით. Fujifilm-მა და Panasonic-მა განაცხადეს, რომ საერთო საქმიანობით შეიმუშავეს ორგანული კმოპ-სენსორი ჯერ კიდევ 2013 წელს. ეს ტექნოლოგია ითვალისწინებს ორგანული ფენის გამოყენება ფოტოელექტრული გარდაქმნისთვის კრემნირებული ფოტოდიოდის მაგივრად. ორგანული ფენა იძლევა შესაძლებლობას შემცირდეს ფართი სინათლის მიმღები მოწყობილობის სექციის. ფერადი და ინფრაწითელი დიაპაზონის გადაღების რეჟიმებია ხელმისაწვდომი და არ საჭიროებს მექანიკურ ფილტრს. ასევე იყენებს გლობალურ შათერს, რომელიც ყველა ინფორმაციას პირდაპირ კითხულობს. იძლევა ხარისხიანი გამოსახულების მიღების შესაძლებლობას ცუდი განათების პირობებშიც. ამის დახმარებით, სენსორი გამოსადეგი იქნება მანქანური ხედვისთვის და ინტელექტუალური სატრანსპორტო საშუალებებისთვის.

არხის მხარდაჭერისთვის შეგიძლიათ გააკეთოთ დონაცია საქართველოს ბანკის მოცემულ ანგარიშზე: GE61BG0000000138099000

პასუხის დატოვება