კონცეპტის მთავარი იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ ინოვაციური გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობა მისცეს მომუშავეს. განსაკუთრებული ყურადღება დათმობილია ოფისის ფართობის ოპტიმალურ გამოყენებაზე და მყისიერი საჭირო ინფორმაციით და ნივთებით უზრუნველყოფით კომუნიკაციის ეფექტიანობის ზრდაზე. Konica minolta ამ კონცეპტით აერთიანებს სპეციალურ აპლიკაციებს, რომელიც ქმნის ინტელექტუალურ სამუშაო გარემოს, ახდენს ინტეგრირებას ხალხის, გარემოსი და მოწყობილობების.

არხის მხარდაჭერისთვის შეგიძლიათ გააკეთოთ დონაცია საქართველოს ბანკის მოცემულ ანგარიშზე: GE61BG0000000138099000

პასუხის დატოვება