დატა ცენტრის ბიზნესი გაიზარდა 8%-ით $17.2 მილიარდი,IoT ჯგუფი გაიზარდა 15%-ით $2.6 მილიარდი, მეხსიერების ჯგუფი შემცირდა 1%-ით $2.6 მილიარდი, თავდაცვის ჯგუფი გაიზარდა 9%-ით $2.2 მილიარდი.

არხის მხარდაჭერისთვის შეგიძლიათ გააკეთოთ დონაცია საქართველოს ბანკის მოცემულ ანგარიშზე: GE61BG0000000138099000

პასუხის დატოვება