სხვადახვა ფანტასტიკურ ფილმებში ხშირად გვინახავს ჰოლოგრამული გამოსახულების აღწარმოების მოწყობილობები, მაგრამ ჯერ ვერ მოხერხდა ასეთი მოწყობილობის შექმნა, ძირითად პრობლემას წარმოადგენს კონსტრუქციის ზომა, მაგრამ ავსტრალიის ეროვნული უნივერსიტეტის მეცნიერების მიერ მოხდა ამ პრობლემის გადაჭრა, მათ შეძლეს შეექმნათ მცირე ზომის ჰოლოგრამული გამოსახულებების აღმწარმოებელი მოწყობილობა, მოწყობილობა არის 0,75 მმ ზომის და შეუძლია 5მმ ზომის ჰოლოგრამული გამოსახულების ჩვენება, გამოსახულების მართვა ხორციელდება მაგნიტური და ელექტონული ველების დახმარებით.

არხის მხარდაჭერისთვის შეგიძლიათ გააკეთოთ დონაცია საქართველოს ბანკის მოცემულ ანგარიშზე: GE61BG0000000138099000

პასუხის დატოვება