აღმოსავლეთ ევროპის ობსერვატორიის მიერ წარმოდგენილი იქნა OmegaCam, რომელიც ტელექსკომ Very Large Telescope Survey Telescope (VST)-ზე არის დამონტაჟებული, სურათებს აქვთ გაფართოება პიქსელით 49,511 დიაგონალზე 39,136 ვერტიკალზე. მას ღრმად კოსმოსში შეუძლია ხედვა და მატრიცას 256 მილიონი პიქსელის გაფართოება აქვს. ადაპტირებული ოპტიკის ძალზე რთული სისტემაა, რომელიც სარკულ ტელესკომ VST-ზე არის დაკავშირებული სურათები ოფიციალურ საიტზე შეგიძლიათ იხილოთ.

არხის მხარდაჭერისთვის შეგიძლიათ გააკეთოთ დონაცია საქართველოს ბანკის მოცემულ ანგარიშზე: GE61BG0000000138099000

პასუხის დატოვება