2 თებერვალს სადგურმა “იუნონამ” (juno) განახორციელა კიდევ ერთი გაფრენა იუპიტერთან ახლოს. ამ დროს პლანეტასთან დაახლოებისას ყველა მოწყობილობა იყო ჩართული კოსმოსურ აპარატზე, მათ შორის JunoCam – კამერა/ტელესკოპი. შესაძლებელი გახდა დიდებული სურათების მიღება გაზის გიგანტის სამხრეთ პოლუსის.

პასუხის დატოვება